Gouden Krommer 2000

De uitreiking van de Gouden Krommer 2000

De Gouden Krommer wordt uitgereikt aan de persoon of personen die zich in het afgelopen verenigingsjaar op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging of die op een of andere manier zijn opgevallen. Alle leden en vrijwilligers van EDOG kunnen hiervoor nominaties inbrengen.

Winnaars van de Gouden Krommer:

1998: Rens Tas
1999: Rinus Buys
2000: Ab Nieuwolt en Diny de Vries

Diemen, 19 maart 2000.

Zich gesteund wetend door de nominaties vanuit EDOG is de jury van mening dat de Gouden Krommer 2000 toekomt aan een "paar apart".

De ideeën voor het aanzicht van de decors ontspruiten grotendeels uit het brein van Ab. Menige tijd besteedt hij ook aan het maken van de maquettes, die als basis dienen voor de decorbouwers voor de uiteindelijke realisatie. Reeds in de afgelopen zomer heeft hij hierover al intensief overleg gehad met Rinus.

De beschildering van de decors is iets wat Ab graag zelf in de hand houdt. Sinds september is hij vrijwel elke dinsdag te vinden in de bunker. Vol overgave en altijd goedgehumeurd leeft hij zich uit om elk decorstuk tot een waar kunstwerk te verheffen.

Dit enthousiasme heeft Ab weten over te brengen op Diny. Ook zij is dinsdags van de partij en heeft haar niet onaanzienlijke steentje bijgedragen aan het schilderwerk. Zo zijn de dakpannen en de versiering op de zuilen haar werk. En niet alleen dat. Diny bewaakt ook het welzijn van "haar" schilder en zorgt ervoor dat hij tijdig zijn rust- en lunchpauzes neemt. Zij mag zich inmiddels dan ook een ware schildersknecht noemen!