EDOG

Welkom! Dit is de eerste opzet van een EDOG web site!

Hier moet dan nog een algemeen verhaal over EDOG komen.

Er is vast nog wel iemand die hier een inleidend woordje kan doen.

Heb je een stukje tekst dan kan je dat emailen.

Als eerste opzet is op deze site iets vermeld over de costuumcommissie, de decorploeg, de Gouden Krommer 2000, het bestuur en onze laatste voorstelling.